10. SINIF PROGRAMI

ILC Akademi, günümüzde her bireyin birbirinden farklı öğrenim disiplinine sahip olduğunun bilinciyle hareket eden..

10. SINIF PROGRAMI

Erken lise eğitim programı B grubu öğrencilerimiz kariyer süreçlerinde zamana yayılmış bir gelişim şeması içinde ilerlemektedir. Akademik Danışman Kurulumuzun oluşturduğu eğitim modellemesi ve sistemi “TEMEL GELİŞİM” süreçlerinin tümünü kapsamaktadır.

ANALİZ

Öğrencilerimiz, programımızın başlangıcında farklı alanlarda bir analiz sürecinin içine alınmaktadır. Uzman Psikologlar tarafından uluslararası geçerliliği kabul edilmiş envanterler ve akademik seviye ölçme sınavları ile öğrencilerimize kapsayıcı bir kariyer planı oluşturulmaktadır.

 • Mülakat ile Profil Oluşturma
 • Online Test Uygulaması ile Karakter Analizi
 • Envanter ile Değerler ve Vizyon Analizi
 • Envanter ile Kariyer ve Meslek Analizi
 • Akademik Seviye Sınavı ve Değerlendirme
 • Öğrenciye Özel Hedeflerin Çıkarılması ve Plana Konulması
 • Envanter ile Öğrenme Becerileri Analizi
 • Envanter ile Çalışma Alışkanlıkları Analizi
 • Hedef Üniversite ve Hedef Puan Belirleme

Analiz süreci raporlandırmaları ebeveynlerimiz ile birebir görüşmelerle değerlendirilmektedir. Kişisel rehberlik dosyalarımız öğrencimizin ILC bünyesinde öğrenim gördüğü zaman diliminde dikkatle incelenmektedir.

“ Profesyonel uygulanan Assesment, doğru bir kariyer planının ilk aşamasıdır”

Dil

Üniversiteye uzanan kariyer yolculuğunda İngilizce eğitimi çok önemli bir noktada bulunmaktadır. Birçok  üst düzey üniversite ve çoğu teknik bölümlerde TOEFL skoru hazırlık senesini geçmekte ölçek olarak görülmektedir. Yurt dışında eğitim ve akademik araştırma çalışmalarının tümünde Dil şartı aranmaktadır.

“GELECEĞİN BİREYLERİ” ni yetiştirmek üzere kurulan ILC Akademi

“Erken Lise” 10.sınıf B grubu eğitim programına  “ TOEFL”  hazırlık eğitimini ekleyerek, geleceğin temelini oluşturmayı  amaçlamıştır.

AKADEMİK DESTEK

YKS hazırlık süreci planlı ve sürece yayılmış bir çalışma gerektirir. Belli branşlardaki eksiklerin toparlanması ve öğrencilerin süreye karşı test çözme tekniğini geliştirmesi 1 yıllık bir çalışmayla istenilen düzeye ulaşmamaktadır. Ayrıca,  TYT olarak adlandırdığımız ortak sınav 9. sınıf müfredatı dikkate alarak oluşturulduğundan dolayı ILC Akademi bu sürecin önemli bir bölümünü “Erken Lise” 10. sınıf B grubu eğitim programının içerisinde ilerletmektedir. Matematik, Fizik, Türkçe branşlarında 8 kişilik özel butik sınıfları ve uzman kadrosu ile YKS’ nin temelini sağlamlaştırarak  ve hedef üniversite sürecinde öğrencilerini tam olarak hazırlamaktadır.

Koçluk

Öğrenci koçluğu, derslerden yüksek not alma veya sınav kazanma odaklı değil, öğrenciyi kazanma odaklı yapılan bir çalışmadır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini̇, hedef koymalarını sağlayan ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek olan eğitim hizmetidir.

Tamamen kişinin özelinde oluşturularak, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde sunulan bir programdır.

Bu program,

 • Kişinin kendine uygun hedefler seçmesini̇
 • Etkin çalışmayı öğrenmesini̇
 • Zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını
 • Güçlü yönlerini açığa çıkarmasını
 • Doğru iletişim kurmasını
 • Kendine güvenini geliştirmesini hedefler

ILC  Akademi̇,  diyalog, sorgulama, hedef belirleme, hesap verebilirlik ve genel motivasyon teknikleri sayesinde öğrencilerinin  tatmin edici bir yaşam oluşturması için tam sorumluluk üstlenerek onları desteklemektedir.

Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim bireyin kendisini çok yönlü olarak geliştirmesidir. Sosyal hayatta, okul hayatında ve özel hayatında akti̇f olması anlamına geldi̇ği gibi üretken, verimli ve güçlü bir insan olmasına yardımcı olur.  Kişi yaratıcı olmayı öğrendi̇ği sürece kendisine karşı da özgüvene sahip olacaktır. Gelişim sağlamakla birlikte çevresiyle daha fazla etkileşim ve iletişim içinde olacaktır. Bu sayede sosyal yaşamında girişken, üretken ve mutlu bir birey olarak var olacaktır.

ILC  Akademi bir öğrenme merkezidir. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri ve geleceğin yetkinlikliklerini elde etmeleri için Türkiye’nin alanında uzman kurumlarından  “ILC  Meet up” saatlerinde bir çok alanda seminerler, söyleşiler, akademik araştırmalar, sosyal sorumluluk vb alanlarda çalışmalar oluşturduk. Haftalık planlamalarla kişisel gelişim etkinlikleri düzenleyerek çocuklarımızın hayatın gerçeklerini görmelerini sağlıyor ve edinmeleri gereken yetkinliklerle onları tanıştırıyoruz.

“ERKEN LİSE” programı doğrultusunda yılda 10 kişisel gelişim sertifika eğitimi alan öğrencilerimiz sadece sınava değil aynı zamanda hayata da hazırlanıyor.

 • Sanat ve sporun yaşamdaki yeri̇
 • Digital okuryazarlık
 • Ben değil biz bilinci̇
 • Gelenek ve gelecek
 • Sosyal medya ve digital kimlik
 • Liderlik
 • Sosyal sorumluluk
 • Yaratıcılık
 • Global farkındalık
 • Girişimcilik
 • Strateji geliştirme
 • STAJ

ILC Akademi 10. sınıf B grubu öğrencileri, hedeflediği ve yetkinliklerine sahip olduğunu düşündüğü bölüm ile alakalı kurumumuzun belirlediği bir şirkette 30 saatlik bir staj programının içine alınır.

Yaşamı boyunca yapmak istediği mesleğin tecrübe ve birikimlerini yerinde deneyimleme fırsatı bulur. Öğrencimiz staj sonunda gözlemlerini bir sunum ile Meet up etkinliklerinde arkadaşlarıyla paylaşabilir.

Amacımız soyut düşüncelerini somutlaştırarak hedeflediği mesleğe ulaşmak için motive olmasını sağlamak ve öğrencimizin geleceğine deneyim katmaktır.

AKADEMİK ARAŞTIRMA (GLOBAL YOUNGS SCHOLARS)

Global Youngs Scholars Programı lise öğrencilerine Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde, alanlarında uzman hocalarla, ilgili oldukları branşlarda akademik araştırma yapma fırsatı sunuyor.

ILC Akademi eğitim programına aldığı araştırma projesiyle öğrencilerinin,

 • Üniversite düzeyinde araştırma tecrübesi edinmesini
 • Mesleki deneyim elde etmesini
 • Akademik referans oluşturmasını
 • Ulusal ve uluslararası platformlarda yayın ve proje şansını
 • Lisans ve Yüksek lisans eğitimlerinde burs imkanı

yakalamasını sağlamayı amaçlıyor.

Akademik araştırma programının danışmanlığını kurumumuzun uzman eğitimcileri yapmaktadır. Üniversitelerle olan diyaloglarımız neticesinde belirlenen alanlarda ders ve konu seçimi yapılarak öğrencilerimizin performansları rehberlik birimimiz tarafından izlenmektedir.