9. SINIF PROGRAMI

ILC Akademi, günümüzde her bireyin birbirinden farklı öğrenim disiplinine sahip olduğunun bilinciyle hareket eden..

9. SINIF A GRUBU EĞİTİM PROGRAMI

Erken lise eğitim programı öğrencilerimiz kariyer süreçlerinde zamana yayılmış bir gelişim şeması içinde ilerlemektedir. Akademik Danışman Kurulumuzun oluşturduğu eğitim modellemesi ve sistemi “TEMEL GELİŞİM” süreçlerinin tümünü kapsamaktadır.

Analiz

Öğrencilerimiz, programımızın başlangıcında farklı alanlarda bir analiz sürecinin içine alınmaktadır. . Uzman Psikologlar tarafından uluslararası geçerliliği kabul edilmiş envanterler ve akademik seviye ölçme sınavları ile öğrencilerimize kapsayıcı bir kariyer planı oluşturulmaktadır.

 • Mülakat ile Profil Oluşturma
 • Online Test Uygulaması ile Karakter Analizi
 • Envanter ile Değerler ve Vizyon Analizi
 • Envanter ile Kariyer ve Meslek Analizi
 • Akademik Seviye Sınavı ve Değerlendirme
 • Öğrenciye Özel Hedeflerin Çıkarılması ve Plana Konulması
 • Envanter ile Öğrenme Becerileri Analizi
 • Envanter ile Çalışma Alışkanlıkları Analizi
 • Hedef Üniversite ve Hedef Puan Belirleme

Analiz süreci raporlandırmaları ebevenylerimiz ile birebir görüşmelerle değerlendirlmektedir. Kişisel rehberlik dosyalarımız öğrencimizin ILC bünyesinde öğrenim gördüğü zaman diliminde dikkatle incelenmektedir.

“ Profesyonel uygulanan Assesment, doğru bir kariyer planının ilk aşamasıdır”

Dil

Üniversiteye uzanan kariyer yolculuğunda İngilizce eğitimi çok önemli bir noktada bulunmaktadır. Birçok  üst düzey Üniversite ve çoğu teknik bölümlerde TOEFL skoru hazırlık senesini geçmekte ölçek olarak görülmektedir. Yurtdışında eğitim ve akademik araştırma çalışmalarının tümünde Dil şartı aranmaktadır.

“GELECEĞİN BİREYLERİ” ni yetiştirmek üzere kurulan ILC Akademi

“Erken Lise” 9.sınıf A grubu eğitim programının içerisine “Pre-TOEFL” eğitimini ekleyerek, geleceğin temelini oluşturmayı amaçlamıştır.

Akademik Destek

Yks hazırlık süreci planlı ve sürece yayılmış bir çalışma gerektirir. Belli branşlardaki eksiklerin toparlanması ve öğrencilerin süreye karşı test çözme tekniğini geliştirmesi 1 yıllık bir çalışmayla istenilen düzeye ulaşmamaktadır. Ayrıca, TYT olarak adlandırdığımız ortak sınav 9.sınıf müfredatı dikkate alarak oluşturulduğundan dolayı

ILC Akademi bu sürecin önemli bir bölümünü “Erken Lise” programının içerisinde başlatmaktadır. Matematik,Fizik,Türkçe branşlarında 8 kişilik özel butik sınıfları ve uzman kadrosu ile YKS’nin temelini sağlamlaştırarak  ve hedef üniversite sürecinde öğrencilerini tam olarak hazırlamaktadır.

Koçluk

Öğrenci koçluğu, derslerden yüksek not alma veya sınav kazanma odaklı deği̇l, öğrenciyi kazanma odaklı yapılan bir çalışmadır. Öğrenci̇lerin kendi̇lerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini̇, hedef koymalarını sağlayan ve kaynaklarını daha iyi kullanabi̇lmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek olan eğitim hizmetidir.

Tamamen kişinin özelinde oluşturularak, gizli̇lik ve etik değerler çerçevesinde sunulan bir programdir.

Bu program,

 • Kişinin kendine uygun hedefler seçmesini̇
 • Etkin çalışmayı öğrenmesini̇
 • Zamanı önceliklerini seçerek kullanmasını
 • Güçlü yönlerini açığa çıkarmasını
 • Doğru i̇letişim kurmasını
 • Kendine güvenini geliştirmesini hedefler

ILC  Akademi, diyalog, sorgulama, hedef belirleme, hesap verebi̇lirlik ve genel motivasyon teknikleri sayesinde öğrenci̇lerinin  tatmin edici bir yaşam oluşturması için tam sorumluluk üstlenerek onları desteklemektedir.

Kişisel Gelişim

Kişisel gelişim bireyin kendisini çok yönlü olarak geliştirmesidir. Sosyal hayatta, okul hayatında ve özel hayatında akti̇f olması anlamına geldi̇ği gibi üretken, verimli ve güçlü bir insan olmasına yardımcı olur. Kişi yaratıcı olmayı öğrendi̇ği sürece kendisine karşı da özgüvene sahip olacaktır. Gelişim sağlamakla birlikte çevresiyle daha fazla etki̇leşim ve i̇letişim içinde olacaktır. Bu sayede sosyal yaşamında  girişken, üretken ve mutlu bir birey olarak var olacaktır.

ILC  Akademi bir öğrenme merkezidir. Öğrenci̇lerimizin kendi̇lerini geliştirmeleri ve geleceğin yetkinlikliklerini elde etmeleri için Türkiye’nin alanında uzman kurumlarından  “ILC  Meetup” saatlerinde bir çok alanda seminerler, söyleşi̇ler, akademik araştırmalar, sosyal sorumluluk vb. alanlarda çalışmalar oluşturduk. HaftalIk planlamalarla kişisel gelişim etkinlikleri düzenleyerek çocuklarımızın hayatın gerçeklerini görmelerini sağlıyor ve edinmeleri gereken yetkinliklerle onları tanıştırıyoruz.

“ERKEN LİSE” programı doğrultusunda yılda 10 kişisel gelişim sertifika eğitimi alan öğrencilerimiz sadece sınava değil aynı zamanda hayata da hazırlanıyor.

 • Sanat ve sporun yaşamdaki yeri̇
 • Digital okuryazarlık
 • Ben deği̇l biz bi̇linci̇
 • Gelenek ve gelecek
 • Sosyal medya ve digital kimlik
 • Liderlik
 • Sosyal sorumluluk
 • Yaratıcılık
 • Global farkındalık
 • Girişimci̇lik
 • Strateji geliştirme