Assessment Center

ILC’de Assessment Center, lise öğrencilerinin değerlendirilmesi ve kişisel gelişimlerinin analiz edilmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Bu merkezde, öğrencilerin güçlü yönlerini belirlemek, gelişim alanlarını tespit etmek ve onlara hedeflerine ulaşmaları için rehberlik etmek için çeşitli değerlendirme süreçleri uygulanır.

Assessment Center, öğrencilerin potansiyellerini keşfetmeleri ve en iyi versiyonlarıyla tanışmaları için bir platform sağlar. Öğrenciler, bireysel ve grup görevleri, simülasyonlar, mülakatlar, testler ve diğer değerlendirme araçlarıyla karşılaşırlar. Bu araçlar, öğrencilerin akademik yeteneklerini, problem çözme becerilerini, iletişim ve liderlik yeteneklerini, sosyal etkileşimlerini, motivasyonlarını ve iş birliği becerilerini ölçmeyi amaçlar.

 

Assessment Center, öğrencilerin güçlü yönlerini ve yeteneklerini belirlemek için objektif bir değerlendirme sağlar. Bu değerlendirme sonuçlarına dayanarak, öğrencilere bireysel olarak uyarlanmış eğitim ve rehberlik programları sunulur. Bu programlar, öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarına, liderlik ve iletişim becerilerini geliştirmelerine, kişisel hedeflerine ulaşmalarına ve gelecekteki kariyerlerine hazırlanmalarına yardımcı olur.

 

Assessment Center, öğrencilerin kendilerini daha iyi tanımalarını, potansiyellerini keşfetmelerini ve hayallerine ulaşmaları için bir rehberlik kaynağı olmayı hedefler. Bu merkezdeki değerlendirme süreci, öğrencilerin gelecekteki başarılarına yönelik sağlam bir temel oluşturmak için kullanılır.