Early High School Program

Early High School programı, lise hazırlık, lise 1 ve lise 2 öğrencilerine yönelik bir programdır. Bu program, öğrencilerin okula uyum sürecini kolaylaştırmayı, akademik başarılarını desteklemeyi ve kişisel gelişimlerini sağlamayı hedefler. Program akışı şunları kapsar.

1. Koçluk Hizmetleri: Early High School programı, öğrencilere bireysel koçluk hizmetleri sunar. Koçlar, öğrencilerin akademik hedeflerini belirlemelerine yardımcı olur, motivasyonlarını artırır ve kendilerini geliştirmeleri için stratejiler sunar. Ayrıca, öğrencilerin zaman yönetimi becerilerini geliştirmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına destek olur.

 

2. Akademik Destek: Program, öğrencilere lise müfredatına uyum sağlama konusunda destek sunar. Öğrencilere ders çalışma teknikleri, not alma stratejileri ve sınav hazırlığı konularında rehberlik edilir. Ayrıca, zorlu derslerde yardımcı kaynaklar sağlanarak öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarına yardımcı olunur.

 

3. Yabancı Dil Desteği: Early High School programı, öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirmeleri için destek sunar. Öğrencilere dilbilgisi, kelime dağarcığı ve iletişim becerileri konusunda rehberlik edilir. Ayrıca, öğrencilere pratik yapma fırsatları sunularak dil becerilerinin güçlenmesi sağlanır.

 

4. Kişisel Gelişim Eğitimleri: Program, öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemek için çeşitli eğitimler sunar. Öğrencilere iletişim becerileri, liderlik, problem çözme ve takım çalışması gibi alanlarda eğitim verilir. Ayrıca, öğrencilere sertifika programlarına katılma ve CV’lerini güçlendirme fırsatları sunulur.

 

Early High School programı, öğrencilerin liseye geçiş sürecinde kendilerini daha iyi tanımalarını, akademik ve kişisel hedeflerine odaklanmalarını ve okul yaşamlarında başarılı olmalarını desteklemeyi amaçlar. Bu program, öğrencilerin güvenlerini artırırken, kendilerine olan inançlarını güçlendirerek gelecekteki başarılarına temel oluşturur.