Etkili İletişim Becerileri

Lise öğrencilerine yönelik tasarlanmış “Etkili İletişim Becerileri Eğitimi” atölyesi, öğrencilere iletişim becerilerini geliştirme ve etkili iletişim kurma konusunda pratik bilgiler sunmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programı, öğrencilerin günlük yaşamlarında ve gelecekteki kariyerlerinde daha etkili iletişim kurabilmeleri için gerekli araçları kazandırmayı amaçlamaktadır.

Atölye süresince, katılımcılar iletişim sürecinin temel ilkelerini öğrenecekler ve etkili iletişim için gereken becerileri keşfedecekler. Bunlar arasında doğru beden dili kullanımı, etkili dinleme, empati kurma, sözlü ve yazılı iletişim becerileri, etkili sunum yapma ve eleştirel düşünme gibi konular yer alacaktır.

 

Eğitimde interaktif etkinlikler, rol oyunları, tartışmalar ve pratik senaryolar kullanılacak ve katılımcılar aktif bir şekilde kendilerini ifade etme fırsatı bulacaklardır. Ayrıca, iletişimde karşılaşılan zorluklar ve çözüm önerileri üzerine grup çalışmaları ve örnek vakalar da ele alınacaktır.

 

“Etkili İletişim Becerileri Eğitimi” atölyesi, lise öğrencilerine kendilerini daha iyi ifade etme, diğer insanlarla daha derin bir bağlantı kurma ve iş ve sosyal ilişkilerinde daha başarılı olma konularında yardımcı olmayı hedeflemektedir. Bu eğitim, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmelerine ve gelecekteki başarıları için güçlü bir temel oluşturmalarına yardımcı olacaktır.