Give Back to Community Program

Give Back to Community Programı, ILC bünyesinde lise öğrencilerine yönelik geliştirilmiş bir programdır. Bu program, öğrencilerin topluma katkı sağlama bilinciyle hareket etmelerini teşvik eder ve sosyal sorumluluk duygularını güçlendirir. Program, ILC’nin iş birliği içinde olduğu sivil toplum kuruluşları (STK’lar) ile gönüllü çalışma projelerini bir araya getirir ve öğrencilere bu projelere katılarak topluma fayda sağlayıcı çalışmalarda bulunma fırsatı sunar.

Give Back to Community Programı, öğrencilere sosyal sorunlara duyarlılık kazandırır ve toplumsal bilinçlerinin gelişimine katkıda bulunur. Program kapsamında, öğrencilere çeşitli sosyal sorumluluk projeleri sunulur. Bu projeler arasında çevre temizliği, sosyal yardım kampanyalarına katılım, dezavantajlı gruplara destek, okullarda gönüllü öğretmenlik gibi faaliyetler yer alabilir. Öğrenciler, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçtikleri projelerde gönüllü olarak yer alırlar.

 

Give Back to Community Programı, öğrencilere hem bireysel hem de kolektif olarak topluma katkı sağlama ve insanlara yardım etme fırsatı sunar. Bu program, öğrencilerin empati kurma, liderlik becerilerini geliştirme, takım çalışması yapma ve sorumluluk alma gibi önemli yetkinliklerini güçlendirir. Aynı zamanda, öğrencilerin toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olmalarını, paylaşma kültürünü benimsemelerini ve sosyal sorunlara çözüm bulmada aktif rol almalarını teşvik eder.

 

Give Back to Community Programı, lise öğrencilerine önemli bir fırsat sunar. Öğrenciler, topluma fayda sağlama deneyimleriyle kişisel büyüme ve gelişim yaşarlar. Bu program, öğrencilerin gelecekteki kariyerlerinde ve yaşamlarında sosyal sorumluluk bilincini korumalarına ve aktif bir şekilde topluma katkı sağlamalarına yardımcı olur.

 

Give Back to Community Programı, ILC’nin lise öğrencilerine değerli bir sosyal deneyim sunan ve toplumsal sorunların çözümünde aktif bir rol oynamalarını teşvik eden önemli bir programdır.