ILC LGS EĞİTİM PROGRAMI

Innovative Learning Center   kabul edilen her öğrencinin başlangıçtan son ana kadar, iyi analiz edildiği, sağlıklı ve amaca hizmet  eder şekilde yönlendirildiği, öğrenciye özel, ihtiyaçları doğrultusunda dersler ile programların zenginleştirildiği, 5 kişilik sınıflar ile grup derslerin yapıldığı ve patentli “İnovatif öğrenme” sisteminin kullanıldığı bir Eğitim Ekosistemidir.

ILC Assessment Center(AC)

Innovative Learning Center ( ILC) sadece bir eğitim kurumu olmak ile kalmayıp aynı zaman da bir Assessment Center ( Değerlendirme Merkezi) ‘dır. Dışarıdan sadece bu konuda danışmanlık alan öğrencilerimiz olmak ile beraber, bu değerlendirme sistemi sene boyunca öğrencilerimize uygulanmaya devam eder.

Öğrencinin Kabulu sırasında belirlenen tarih ve saatte öğrenci adaylarımız kuruma velilerimiz ile beraber davet edilirler. Öğrenci adayımızın kişilik ve yetenekleri dünyada kabul görmüş çeşitli envanter sınavları (Functional Behavior Assessment, MBTI Karakter Envanteri, Vision Discovery vs.) ve birebir mülakatlar ile tespit edilir. Eğer öğrenci kabul edilirse ilerleyen zamanlarda bu mülakat ve envanter sonuçlarına göre bir öğrenme haritası çıkarılır, “yumuşak noktalar” belirlenir, ona özel olarak atanacak Akademik Eğitim Direktörünün ataması yapılır.

Kişiye Özel Akademik Eğitim Direktörlük Sistemi

Her öğrencinin öğrenme tekniği farklıdır. Innovative Learning Center (ILC) da çalışan her eğitim direktörü bu vizyonu benimseyerek hareket eder. Akademik direktörlerimiz alanında uzman ve pedagojik eğitimini tamamlamış branş öğretmenleridir. Akademik Direktörlerimiz öğrencinin kabulu sırasında yapılan envanter testleri ve akademik değerlendirmeler sonunda öğrenciye özel olarak atanır ve bütün sene boyunca öğrencinin eksikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda kişiye özel programlar hazırlarlar.

5 Kişilik Butik Sınıflar

Değişen dünya düzeninde öğrencilerin öğrenme alışkanlıklarının da değiştiğinin bilincinde olan kurumumuz,  kabul edilen öğrencilerimize alanında uzman mimarlar ile tasarlanan bir sınıf düzeninde ders faaliyetleri gerçekleştirir. 5 kişilik gruplar şeklinde homojen olarak oluşturulan “ Team”ler  Eğitimde inovatif öğrenme modelini (Innovative Learning System) benimseyen ve bu doğrultuda çalışmalarını gerçekleştiren bir düşünceye sahiptir.

Akademik Kamp Faaliyetleri

Dönem içerisinde 2 kere olmak üzere yapılan bu çalışmalarda, öğrenciler 5 yıldızlı bir konaklama tesisinde alanında uzman öğretmenler ve rehberlik departmanı kontrolünde, hem dönem içinde sorumlu oldukları akademik konuların tekrarını yaparlar hem de spor, müzik, sanat gibi faaliyetlerin içinde bulunurlar. Aynı zamanda kurum içerisinde öğrencilerimizin çalışma tempolarına ivme kazandırmak amacıyla belirli dönemlerde, kontrollü sosyal ortamlar oluşturduğumuz, bol soru çözümleri ve deneme sınavlarının yapıldığı kamplardır.