LGS Tercih Görüşmesi Ön Bilgi Formu

Sizi ve öğrencimizi daha iyi tanıma ve süreci daha sağlıklı yürütme adına aşağıdaki soruları cevaplayınız.