Philosophy, Politics & Law

Philosophy, Politics & Law programı, liselerde felsefe, politika ve hukuk alanlarına ilgi duyan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen bir farkındalık yaratma etkinliğidir. Bu program, lise öğrencilerine bu alanlardaki temel kavramları öğrenme, düşünce becerilerini geliştirme ve kariyer olanaklarını keşfetme fırsatı sunar.

Programın Tanımı:
Philosophy, Politics & Law programı, lise öğrencilerini felsefe, politika ve hukuk disiplinleriyle tanıştırmayı hedefler. İki günlük süre boyunca, alanında uzman filozoflar, siyaset bilimciler ve hukukçular tarafından yönlendirilen oturumlar, tartışmalar ve interaktif çalışmalar düzenlenir.

 

Kazanımlar:
Felsefi Düşünce ve Eleştirel Analiz: Program, katılımcıları felsefi düşünce ve eleştirel analiz yetenekleri konusunda bilgilendirir ve destekler. Felsefi sorulara yaklaşma, argümanları değerlendirme ve mantıksal düşünme becerilerini geliştirme fırsatı sunar.
Siyasi Bilinç ve Toplumsal Sorunlar: Katılımcılar, program kapsamında politika ve toplumun çeşitli alanlarındaki önemli konuları keşfederler. Siyasi sistemler, kamu politikaları, insan hakları gibi konular hakkında bilgi edinme ve kavrama imkânı sağlar.

 

Hukuk ve Adalet: Program, katılımcılara hukukun temel prensiplerini ve adalet kavramını tanıtarak hukuki düşünce becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Hukuki süreçler, insan hakları, suç ve ceza gibi konuları ele alır.
Kariyer Olanakları: Program, katılımcılara felsefe, politika ve hukuk alanlarında kariyer yapma fırsatlarını tanıtır. Üniversite programları, meslek seçenekleri ve ilgili sektörlerdeki iş olanakları hakkında bilgi ve yönlendirme sağlar.

 

Philosophy, Politics & Law programı, lise öğrencilerine felsefe, politika ve hukuk alanlarında genel bir farkındalık oluşturmayı ve bu disiplinlere ilgi duyan öğrencilerin ilerideki kariyerlerine yönelik adımlar atmalarını sağlamayı amaçlar. Program sayesinde katılımcılar, düşünce becerilerini geliştirme, toplumsal sorunlara ilişkin analiz yapma ve hukuki düşünceyi anlama konusunda önemli deneyimler kazanırlar.