Psychology & Mind

Psychology & Mind programı, liselerde psikolojiye ilgi duyan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen bir farkındalık yaratma etkinliğidir. Bu program, lise öğrencilerine psikoloji alanında temel kavramları öğrenme, insan zihnini anlama ve kariyer olanaklarını keşfetme fırsatı sunar.

Programın Tanımı:
Psychology & Mind programı, lise öğrencilerini psikoloji disipliniyle tanıştırmayı hedefler. İki günlük süre boyunca, konusunda uzman psikologlar tarafından yönlendirilen oturumlar, interaktif çalışmalar ve deneyler düzenlenir.

 

Kazanımlar:
Temel Psikoloji Bilgisi: Program, katılımcıları psikoloji disiplininin temel kavramlarıyla tanıştırır. İnsan davranışı, zihinsel süreçler, duygular, öğrenme ve bellek gibi konularda temel bilgi ve anlayış kazandırır.
İnsan Zihninin Anlaşılması: Katılımcılar, program kapsamında insan zihnini anlamaya yönelik farklı perspektifleri keşfederler. Duygusal zeka, bilişsel süreçler, kişilik ve davranış bozuklukları gibi konuları ele alır.
Psikolojik Becerilerin Geliştirilmesi: Program, katılımcıların iletişim, empati, problem çözme ve stres yönetimi gibi psikolojik becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu beceriler, kişisel gelişimlerine ve ilişkilerine olumlu etkiler sağlar.

 

Kariyer Olanakları: Program, katılımcılara psikoloji alanında kariyer yapma fırsatlarını tanıtır. Üniversite programları, meslek seçenekleri, araştırma ve uygulama alanları hakkında bilgi ve yönlendirme sağlar.

 

Psychology & Mind programı, lise öğrencilerine psikoloji disiplini hakkında genel bir farkındalık oluşturmayı ve bu alanda ilgi duyan öğrencilerin ilerideki kariyerlerine yönelik adımlar atmalarını amaçlar. Program sayesinde katılımcılar, insan davranışını anlama, psikolojik becerileri geliştirme ve kariyer olanaklarını keşfetme konusunda önemli deneyimler kazanırlar.