Strategy and Management: Thinking Globally Acting Locally

Strategy and Management: Thinking Globally Acting Locally program, liselerde strateji, yönetim ve globalizasyon konularına ilgi duyan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen bir farkındalık yaratma etkinliğidir. Bu program, lise öğrencilerine iş dünyasının küresel boyutta düşünme ve yerel olarak harekete geçme becerilerini kazandırma amacını taşır.

Programın Tanımı:
Strategy and Management: Thinking Globally Acting Locally programı, lise öğrencilerine strateji, yönetim ve globalizasyon alanlarında bir farkındalık oluşturmayı hedefler. İki günlük süre boyunca, başarılı iş liderleri, strateji uzmanları ve global şirketlerin temsilcileri tarafından yönlendirilen oturumlar, interaktif atölyeler ve iş deneyimleri düzenlenir.

 

Kazanımlar:
Stratejik Düşünme: Program, katılımcıları stratejik düşünme süreciyle tanıştırır. Stratejik planlama, karar verme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlar. Ayrıca, iş dünyasında başarıya ulaşmak için stratejik bir yaklaşımın önemini anlamalarını sağlar.

 

Yönetim Becerileri: Program, katılımcıların yönetim becerilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine olanak tanır. Liderlik, iletişim, takım çalışması ve zaman yönetimi gibi temel yönetim yetkinlikleri üzerinde odaklanılır.
Küresel Perspektif: Globalizasyonun iş dünyasına etkileri ve küresel iş ortamında nasıl başarılı olunabileceği konuları ele alınır. Katılımcılar, küresel pazarlara erişim, uluslararası iş birlikleri ve kültürel farklılıklar gibi konularda bilinçlenirler.

 

İş Deneyimleri: Program kapsamında gerçek iş deneyimleri sunulur ve katılımcılar iş dünyasının gerçekleriyle yüzleşme fırsatı yakalar. Şirket ziyaretleri, simülasyonlar ve vaka çalışmaları gibi etkinliklerle iş hayatının pratik yönü anlatılır.

 

Strategy and Management: Thinking Globally Acting Locally programı, lise öğrencilerine iş dünyasının stratejik düşünme, yönetim becerileri ve global perspektifini anlamalarını sağlar. Bu program sayesinde katılımcılar, küresel iş ortamında başarı için gereken bilgi ve becerileri geliştirme, kariyer seçeneklerini keşfetme ve iş dünyasının geleceğine dair bir perspektif kazanma imkânı elde ederler.