Üniversite Sonrası Programları

Üniversite Sonrası 

Master & Sertifika Programları
Globalleşen dünyamında universite mezunu olmak ne yazık ki artık yeterli gelmemektedir. Öğrenciler rakiplerinin arasından sıyrılmak ve fark yaratabilmek adına yurtdışı master programlarına yönelmektedirler. Öğrenciler eğitim aldıkları alanlarda uszmanlaşmak veya farklı bir alana yönelmek adına master programları ile daha akademik bir başarı elde etmek istemektedirler. ILC Akademi danışmanları yüzlerce program ve ülke arasında öğrenci için en uygun programı bulmakta ve öğrenciye danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Sertifka programları ise Master için yeterli zamanı olmayan teoriden ziyade pratik eğitime önem veren ve biran evvel iş dünyasında atılmak isteyen veya çalışırken farklı bir alanda uzmanlaşmak isteyenlerin tercih ettiği sertifika programları 3 aydan başlayıp 1- 2 yıllık programlar olabillmektedir. Bazı sertifika programlarında ise okullar CO-OP desteği sunarak öğrencilere bulundukları ülkede çalışma hakkı tanımaktadırlar. ILC Akademi danışmanları en uygun programı bulmada ve işlemleri gerçekleştirmede öğrencilerine eksiksiz ve profesyonel bir danışmanlık hizmeti sunarak kişiye özel danışmanlık hizmeti vermektedir.

Dil Okulları
Gelişen iletişim ve ulaşım imkanları ile giderek küçülen dünyamızda bilgi en değerli hazine haline geliyor. Bu da yabancı dili bir alternatif olmaktan çıkarak zorunlu hale getiriyor. Ülkemiz okulları, bunun bilincinde olarak anaokulundan itibaren öğrencilerimize başta İngilizce olmak üzere farklı dillerde eğitim imkanı sunuyor. Öğrencilerimizin teoride almış oldukları bu eğitimi pratikte de pekiştirebilmeleri için yurt dışı dil okullarının önemi artıyor.

Yurt dışında dil eğitimi alacak kişilere rehberlik eden üç kelime “keşfet, öğren, uygula”dır. Öğrenci, yurt dışı dil okullarıyla keşfederken heyecanlanır, öğrenirken aklında kalır ve uygularken tecrübe edinmiş olur.

Bir dil, en iyi şekilde o dilin ana dil olduğu ülkede öğrenilir. Eğer dilin bir kültür olduğu bilinciyle yola çıkarsak, dilbilgisinin ötesine geçerek, o dili yaşamın içinde de kullanarak, deyimlerini öğrenerek, o dile gerçekten hakim olunabilir. Yurt dışı dil okullarında alınan eğitim sonrasında okul dışında yapılan aktiviteler, dili sokakta ve güncel hayatta da kullanmaya başlamayla yerine oturmuş olur. Böylece öğrenci yeni bir ülke kültürünü deneyimleyerek, uzun dönem yurt dışı eğitim programlarına ne kadar hazır olduğunu anlar.