LangueExcellence: Fransızca Dil Programı

Fransızca Dil Programı (Genel Fransızca), öğrencilere Fransızca dilinde temel becerileri geliştirmeyi hedefleyen kapsamlı bir dil eğitimi programıdır. Bu program, öğrencilerin günlük yaşamda etkili bir şekilde iletişim kurabilmelerini sağlamak, dilbilgisi yapısını öğrenmek, kelime dağarcığını genişletmek, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

Genel Fransızca Dil Programı’nın amacı, öğrencileri Fransızca dilinde etkili bir şekilde iletişim kurabilme seviyesine getirmektir. Öğrenciler, dilbilgisi kurallarını öğrenerek, kelime hazinelerini zenginleştirerek, çeşitli metinleri okuyarak anlama becerilerini geliştirirler. Aynı zamanda, yazma becerilerini güçlendirirken, dinleme ve konuşma pratiği yaparak iletişim becerilerini ilerletirler.

 

Genel Fransızca Dil Programı öğrencilere şu kazanımları sağlar:

 

  1. Dilbilgisi: Fransızca dilbilgisi kurallarını öğrenme ve doğru bir şekilde kullanma becerisi kazanma.
  2. Kelime Dağarcığı: Fransızca kelime hazinesini genişletme ve farklı bağlamlarda kullanabilme becerisi kazanma.
  3. Okuma Becerileri: Farklı Fransızca metinlerini anlama, ana fikirleri kavrama ve detayları anlama becerisini geliştirme.
  4. Yazma Becerileri: Farklı türlerde Fransızca yazılı metinler oluşturma ve yazma becerilerini geliştirme.
  5. Dinleme Becerileri: Fransızca konuşmaları ve diyalogları anlama, ana fikirleri ve ayrıntıları yakalama becerisini geliştirme.
  6. Konuşma Becerileri: Fransızca dilinde akıcı ve doğru bir şekilde iletişim kurabilme yeteneğini geliştirme.

 

Genel Fransızca Dil Programı tamamlandıktan sonra, öğrenciler belirli bir dil seviyesine ulaşır. Bu seviyeden sonra, DELF/DALF Dil Sınavına Hazırlık Programı gibi bir sınav hazırlık programına geçiş yapılır. DELF/DALF Dil Sınavına Hazırlık Programı, öğrencileri DELF veya DALF dil sınavlarına hazırlar ve üniversiteler veya diğer kurumlar için gereken Fransızca yeterliliğini kazanmalarına yardımcı olur. Bu program, öğrencilere sınav formatını tanıtır, sınav stratejileri ve teknikleri öğretir ve sınavda başarıya ulaşmalarını destekler.