LinguaMastery: İngilizce Dil Programı

İngilizce Dil Programı (Genel İngilizce), öğrencilere İngilizce dilinde temel becerileri geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir dil eğitimi programıdır. Bu program, öğrencilerin günlük hayatta etkili bir şekilde iletişim kurabilmeleri için dilbilgisi yapısını öğrenmeyi, kelime dağarcığını genişletmeyi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Programın amacı, öğrencilerin İngilizce dilinde güvenle iletişim kurabilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler, temel dilbilgisi kurallarını öğrenir, kelime dağarcığını zenginleştirir ve çeşitli metinler okuyarak anlama becerilerini geliştirir. Aynı zamanda, yazma becerilerini güçlendirirken, dinleme ve konuşma pratiği yaparak iletişim becerilerini ilerletirler.

 

Genel İngilizce Dil Programı öğrencilere şu kazanımları sağlar:

1. Dilbilgisi: Temel dilbilgisi yapılarını öğrenme ve doğru bir şekilde kullanma becerisi kazanma.
2. Kelime Dağarcığı: Kelime hazinesini genişletme ve farklı bağlamlarda kullanabilme becerisi kazanma.
3. Okuma Becerileri: Farklı metinleri anlama, ana fikirleri kavrama ve detayları anlama becerisini geliştirme.
4. Yazma Becerileri: Farklı türlerde yazılı metinler oluşturma ve yazma becerilerini geliştirme.
5. Dinleme Becerileri: Konuşma ve diyalogları anlama, ana fikirleri ve ayrıntıları yakalama becerisini geliştirme.
6. Konuşma Becerileri: İngilizce dilinde akıcı ve doğru bir şekilde iletişim kurabilme yeteneğini geliştirme.

 

İngilizce Dil Programı tamamlandıktan sonra, öğrencilerin İngilizce dilinde belirli bir seviyeye gelmeleri hedeflenir. Bu seviyeden sonra, IELTS Prep Programı gibi bir sınav hazırlık programına geçiş yapılır. IELTS Prep Programı, öğrencilerin IELTS sınavına hazırlanmalarını ve üniversiteler veya diğer kurumlar için gerekli İngilizce yeterliliğini kazanmalarını amaçlar. Bu program, öğrencileri IELTS sınavı formatıyla tanıştırır, sınav stratejileri ve teknikleri öğretir ve sınavda başarılı olmalarına yardımcı olur.