YKS SÜRECİNE HAZIRLIK

ILC Akademi, günümüzde her bireyin birbirinden farklı öğrenim disiplinine sahip olduğunun bilinciyle hareket eden..

YKS HAZIRLIK

1. ANALİZ VE BİREYSEL PLANLAMA (EBP MODELİ)

Kişinin kendini fark etmesi, hayatı boyunca yol gösterecek bir deniz feneri olacaktır.

Eğitim, bireyi yaşantısı boyunca mutlu kılmak için gerekli olan tüm materyalleri kullanarak kendi dünyasında onu üretken hâle getirmektir. Bu nedenle mutlu olmak için önemli olan kişinin yaşamı boyunca onu mutlu eden şeylerin farkında olması ve bunları hayatında tutmak için neler yapabileceğini keşfetmesidir.

Unutulmamalıdır ki gerçekçi hedefler mutlu ediyor. İşte tam olarak burada öğrencilerin kendini tanıması,  hedeflerini, beklentilerini ve davranışlarını buna göre belirlemesi gerekiyor.

ILC Akademi, tüm bu noktaları uzman klinik psikologlar ve pdr uzmanlarının uyguladığı ve dünyanın önde gelen eğitim kurumlari tarafından kabul gören çeşitli envanterler ile geleceği imar edecek mutlu bireyleri yetiştirmek için  profesyonel bir analiz yapmaktadır. Analiz sonucuna  uygun bir  eğitim modelini oluşturarak  karanlık noktaları aydınlığa kavuşturmayı amaçlamaktadır.

Öğrencilerimiz, programımızın başlangıcında farklı alanlarda bir analiz sürecinin içine alınmaktadır. Etkin başlangıç programı öğrencilerimize YKS hazırlık sürecinde dönem başı ve dönem ortası olmak üzere iki aşamada uygulanmaktadır.. Uzman Psikologlar tarafından uluslararası geçerliliği kabul edilmiş envanterler ve akademik seviye ölçme sınavları ile öğrencilerimize kapsayıcı bir kariyer planı oluşturulmaktadır.

 • Mülakat ile Profil Oluşturma
 • Online Test Uygulaması ile Karakter Analizi
 • Envanter ile Değerler ve Vizyon Analizi
 • Envanter ile Kariyer ve Meslek Analizi
 • Akademik Seviye Sınavı ve Değerlendirme
 • Öğrenciye Özel Hedeflerin Çıkarılması ve Plana Konulması
 • Envanter ile Öğrenme Becerileri Analizi
 • Envanter ile Çalışma Alışkanlıkları Analizi
 • Hedef Üniversite ve Hedef Puan Belirleme
 • Analiz süreci raporlandırmaları ebevenylerimiz ile birebir görüşmelerle değerlendirlmektedir. Kişisel rehberlik dosyalarımız öğrencimizin ILC bünyesinde öğrenim gördüğü zaman diliminde dikkatle incelenmektedir.

“Profesyonel uygulanan Assesment, doğru bir kariyer planının ilk aşamasıdır”

2. ÖĞRENCİ VE EBEVEYN KOÇLUĞU

2A | ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

ILC Akademi’de Koçluk;

 • Doğru ve güçlü sorular soran yol arkadaşıdır.
 • Problemlerin çözülmesi veya geliştirilmesi gereken faktörler konusunda neler yapılması gerektiğini hazır olarak sunan değil, çözümü doğru sorular sorarak öğrencinin  bulmasını sağlayan , onun  alışmış olduğu düşünce yapısını zorlayan, farklı bakış açıları yakalamasını ve davranışsal becerilerini geliştirmesini sağlayan yol arkadaşıdır.
 • Öğrencisine inanır.
 • İyi bir dinleyici ve gözlemcidir.
 • Öğrencisinin potansiyelini fark eder ve o potansiyeli ortaya çıkarır,
 • Motivasyonu artırır ve değerlerin ortaya çıkmasını sağlar.
 • Öğrencisinde bir değişim oluşturur ve öğrencisine farklı bakış açılarından bakabilmeyi öğretir.
 • Öğrencisinin  hedeflediği yolda yürümesi konusunda onu  destekler, motive eder ve başarıya ulaştırır.

ILC Akademi’de her  öğretmenimiz yaz dönemlerinde özel koçluk eğitimleri alır. Bu konuda gerekli tüm hassasiyetleri, yaklaşım modellerini ve mizaç yönlerini geliştirir.

2B | EBEVEYN KOÇLUĞU

ILC Akademi’de ebeveyn-aile koçluğu, öğüt vermek yerine anne-babaların kişisel çabalarını uyandıran, onlara rehberlik eden ve dayanışma duygusunu kazandıran bir süreçtir. Ebeveyn koçluğu, anne ve babaların çocuklarına karşı olumlu tutum ve davranışlar geliştirmesine yardımcı olmayı, nasıl sağlıklı bir iletişim kurabileceklerini anlatmayı, çocuğun gelişme süreci içindeki değişimlerine ilişkin özelliklerini aktarmayı, çocuk ve genci ilgilendiren farklı konularda anne ve babalara ışık tutmayı amaçlar. Haftalık olarak telefonla veya yüz yüze yapılan görüşmelerle ortak kararlar ve ortak söylemler oluşturulur.

Özellikle ergenlik döneminde çocuklarıyla iletişim kurmakta zorlanan ebeveynlere yönelik yaptığımız koçluk çalışmaları neticesinde pozitif dönüşler alınmış ve iletişim yollari geliştirilmiştir. Bu dönemde eğitim, kariyer, kimlik, gelecek kaygıları taşıyan gençlerle, onlar için çabalayan ebeveynler birlikte ele alınarak birlikte adım atmaları yönünde  çalışmalar yapılmıştır, yapılmaktadır.

3. AKADEMİK EĞİTİM

3A | DERSLERİMİZ

3.A.1 | CLASSROOM 

6-8 KİŞİLİK ÖZEL SINIFLAR 

Classroom; 8 kişilik özel sınıflarda her öğrencinin birbirini görebileceği ve iletişime açık bir şekilde sosyal öğrenme sistemini aktif bir şekilde kullanmak üzere tasarlanmıştır. Geleneksel sınıf düzeninden farklı masa ve oturma düzeni oluşturulmuştur. Bu derslerimizde farklılık öğrenmede kullanılan tüm argümanların olmasıdır. Görsel, işitsel ve şekilsel olarak belli bir müfredata bağlı işlenen sınıf derslerimizdir. Ders takibine son derece dİkkat ettiğimiz, öğrencilerimizin dikkatini ders sonuna kadar toplamalarını sağlayan metotlarla işlenmiş olduğu ve konunun ilk öğrenildiği derslerdir. “Classroom” da öğrencilerimiz dinleyen ve anlayan konumundadır.

3.A.2 | AFTERCLASS 

DERS SONRASI ÖZEL ÇALIŞMALAR

After Class saatlerimizde öğrencilerimizin derslerde edindiği bilgileri kalıcı hâle getiriyor ve farklı öğretimsel etkinlikler uyguluyoruz. Studenthub’larımız bu çalışmalar için oluşturulmuştur. Çay ve kahvelerini alan öğrencilerimiz derslerden sonra afterclass saatleri yaparak soru çözümleri üzerinden akademik seviyelerini ve test çözme tekniğini geliştirmektedir.

Ilc Akademi mentörlük sistemi öğrencilerimizin akademik anlamda eksiklerini net bir şekilde tespit ediyor ve günümüzün en büyük problemi olan “Bilgiyi tutma, saklama” alanlarında etkinlik ağırlıklı çalışmalar yapıyoruz.

Kişiye özel hazırlanan cuiz’lerle öğrencilerimizin seviyelerini ölçüyor ve aynı zamanda soru çözümü üzerinden konuyu kalıcı hâle getiriyoruz. Sayısal ve sözel branş derslerine uygun önceden hazırlanan materyallerle tekrar yaparak istediğimiz hedeflere öğrencilerimizin ulaşmalarini sağlıyoruz.

After class saatlerimiz öğrenci merkezlidir. Öğretmenlerimiz izleyen ve eksik olan yerde müdahale eden konumundadır. Bu derslerimiz öğrencilerimizin öğrendiklerini uygulama dersleridir. After class saatleri sınırsızdır. Her öğrencimiz rehberlik öğretmeni ve mentör öğretmen tarafından belirlenen saatlerde afterclass saatlerine katılabilir.

3.A.3 | TEAMWORK 

ÖZEL DERSLER 

Team Work saatlerimizde, aynı sınıfta eğitim alan 8 öğrencimizi 2 ayrı team grubuna ayırarak haftada 4 saat konu tamamlama derslerine alıyoruz. Team’ler arasında tatlı bir rekabet ortamı oluşturarak motive olmalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin eksikleri neticesinde belirlenen branş ve konularda özel ders mantığıyla konuların tüm eksiklerini kapatarak, sınav başarısını en üst seviyeye taşıyoruz. 4 kişilik gruplarla sosyal bir öğrenme ortamı oluşturarak kollektif bir çalışma ile derslerden aldığımız verimi arttırıyoruz. İhtiyaca yönelik olarak rehber öğretmenlerimiz tarafından team work saatlerimizi arttırabiliyoruz.

3.B | SINAVLAR 

3.B.1 | KİŞİYE ÖZEL DENEME SINAVI

Yks hazırlık öğrencilerimize branş öğretmenlerimiz tarafından eksikleri doğrultusunda hazırlanan kişiye özel deneme sınavları yapıyoruz. Bu sınavlarımızda gözlem yaparak nerede ve niçin yapamadıklarını tespit ediyoruz. Kişiye özel deneme sınavlarımızın herhangi bir zaman dilimi yoktur ve ihtiyaç duyulan her an öğrencimize bireysel olarak hazırlanmaktadır.

3.B.2 | KONUYA ÖZEL DENEME SINAVI

ILC’de her hafta bir deneme sınavı mutlaka yapılmaktadır. Haftalık olarak uyguladığımız konuya özel deneme sınavlarında alınan sonuçlar ve yapılan değerlendirmeler neticesinde özel derslerimizin konu ağırlıklarını belirliyoruz. Konuyu tam anlamıyla bir taramadan geçiriyoruz.

3.B.3 | GENEL DENEME SINAVI 

Yılda 15 adet yaptığımız genel deneme sınavlarımız, Türkiye’nin en kaliteli yayınlarının oluşturduğu sınavlardır. Öğrencilerimiz genel deneme sınavlarımıza katılmadan önce öğretmenlerimiz tarafından özel olarak hazırlanmaktadır. Öğrencimizin seviyesini gerçek sınava uygun bir şekilde tespit eden bir ölçme değerlendirme modelidir.

3.B.4 | TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI 

Yıl içinde Türkiye’nin önde gelen yayınevi ve eğitim derneklerinin oluşturduğu ve tüm Türkiye’de aynı anda uygulanan ve binlerce öğrencinin katıldığı deneme sınavlarımızdır. Tüm hazırlık öğrencilerimizin bu sınavlara mutlaka katılımını sağlıyoruz. Türkiye geneli sınavlarda yüzdelik dilim ve alınan sonuçlar öğrencimizin çalışma programında yapacağımız düzenlemeler hakkında rehberlik birimimize ve mentör öğretmenlerimize ciddi katkı sağlıyor.

3.C |  YAYINLARIMIZ 

ILC Akademi’de yayınlarımızı tamamen kurum yönetimimizin inisiyatifiyle branş öğretmenlerinden oluşan akademik kurul belirliyor. Yıllardır sınavlara hazırlayan bir kurum tecrübesine sahip Ilc’de belli bir yayın grubuna veya markaya bağlılık yoktur.

Türkiye’nin en iyi branş öğretmenlerinden oluşan akademik kurulumuz her sene müfredata bağlı olarak tüm yayınları inceleyerek her branş kendi bünyesinde her sınıf düzeyine ayrı ayrı yayın anlaşmaları yapar.

ILC Akademi’de üniversiteye hazırlanan her öğrenciye 3 ayrı yayın grubundan test kitapları verilir. Düşük seviyeden yüksek seviyeye göre belirlenen yayınların uygulanma zamanı tamamen rehberlik birimimiz ve mentör öğretmenlerimiz tarafından belirlenir.

4. SINAV SONRASI PLANLAMA

Yurtiçi ve yurt dışı tercih danışmanlığımız, meslek seçimi ve bu meslek doğrultusunda üniversite seçiminde kararsız kalan öğrenciler için özel olarak  yapılandırılmış,öğrenci analiz çalışmalarından sonra değerlendirilen bir danışmanlık sistemidir.Bu doğrultuda öğrenciler kendilerine ve gelecek  vizyonlarına en uygun olabilecek mesleği seçerken, bu meslekte onları en iyi şekilde yetiştirecek üniversite seçimini Tercih Danışmanlarımız ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik uzmanlarımız ile yapmaktadırlar.